RNDr. FRANTIŠEK JURIGA

Narodený: 21.7. 1934 v Dúbrave okr. Liptovský Mikuláš.

Vzdelanie:

  • 1953 maturoval na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši.
  • 1958 promovaný na FGGV UK v Bratislave
  • 1970 získal na PF UK v Bratislave akademický titul RNDr.

Povolanie: Banský geológ, ústredný banský inšpektor.


Publikačná činnosť:


Pripravujeme na vydanie:

Webmaster: AWD

juriga@awd.sk | © František Juriga, 2005 - 2012