FEJTÓNY, ÚVAHY, ESEJE

Publikačná činnosť v denníkoch a periodikách:

PRAVDA, PRÁCA, SMENA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, NOVÝ DEŇ, SLOVENSKÉ POHľADY, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY, LITERÁRNY TÝŽDENÍK, NOVÉ SLOVO, ŽIVOT, SLOVOUKÁŽKY:


Národný faktor v novej Európe - šanca, či nebezpečenstvo? Literárny týždenník, 1994

Moc - fenomén pokroku , aj deštrukcie. Literárny týždenník, 1993

Úcta k funkcii a jej zneužívanie. Slovenská Republika, 1997

Vytrhnuté zo zápisníka. Slovenská Republika, 1995

Slovenská Republika, 1995


a okolo 100 ďalších

Webmaster: AWD

juriga@awd.sk | © František Juriga, 2005 - 2012